Europe AS fikk i oppdrag å samlokalisere NAV’s kontorer i Tromsø

NAV-570x380Europe AS fikk i oppdrag å samlokalisere NAV’s kontorer i Tromsø, dette uttalte Oddrun Johansen, Avdelingsdirektør, NAV Troms etter oppdraget var utført:

“NAV Troms flyttet 5 enheter med totalt 190 ansatte fra tre forskjellige lokasjoner til et felles kontorlokale i Tromsø. Flyttingen foregikk i to runder – den første fra 10. til 12. desember 2015 og den andre fra 6. til 8. januar 2016. Den første runden omfattet 2/3 av det totale flyttelasset.

Flyttingen ble utført av flytte- og transportselskapet Europe AS. Flyttegodset omfattet skrivebord (hev/senk), skap, reoler, stoler, kontormaskiner, IKT-utstyr, AV-utstyr og møbler til møterom mv. Arbeidet inkluderte både demontering, flytting og opp montering i nye lokaler. Undertegnede planla flyttingen sammen med Europes representanter Helge Gundersen og Lars Wermskog. Både planleggingen og gjennomføringen av flytteoppdraget ble utført på en utmerket måte. Gundersen og Wermskog ledet også flyttemanskapene gjennom dagene. Spesielt vil jeg berømme evnen til samarbeid og kommunikasjon i hektisk flyttesjau med mange involverte fra vår side.

Den praktiske jobben ble utført effektivt med velfungerende logistikk. Jeg kan anbefale firmaet for lignende oppdrag.”