Avhending av lokaler – Evaluering

Evaluering

  • Sluttbefaring
  • Utarbeider sluttrapport med Miljøregnskap
  • Evalueringsmøte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *