Avhending av lokaler – Gjennomføring

Gjennomføring

  • Møbler legges ut for salg.
  • Møbler gis bort til ansatte
  • Møbler doneres til veldedige organisasjoner
  • Øvrig inventar demonteres og kildesorteres.
  • Avfall fraktes til deponi og deponeres iht. gjeldende regler
  • Regjøring av lokaler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *