Avhending av lokaler – Planlegging

Planlegging

  • Avhending planlegges med utgangspunkt i prosjektplan.
  • Alternativer:
  • Salg av møbler
  • Gis bort til ansatte
  • Doneres til veldedige organisasjoner
  • Demonteres, kildesorteres og deponeres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *