Avhending

http://missionnorman.org/emiios/3193 Europe AS har lang erfaring med bransjen og med disse og tilsvarende typer jobber, hvilket har gitt ansatte erfaring hvordan ting skal gjøres på best mulig måte når de gjelder miljø. Når flere i tillegg har god kompetanse på avhending av lokaler når det gjelder kontor og arbeidsplasser, tilbake stilling av lokaler  og ikke minst våre ansattes tanker om miljø og resirkulering, gir dette oss en formidabel styrke. Noe som våre kunder drar nytte av både tidsmessig og for ikke å snakke om det økonomiske aspektet ved slike milepeler.