Behovsanalyse

Formål :

  • Å kartlegge omfang av oppdrag og tidspunkt for gjennomføring
  • Å avdekke kundens ønsker og behov knyttet til oppdrag og lokaliteter
  • Å registrere kundens ønsker om rekkefølge og prioriteringer
  • Å kartlegge eventuelle klausuler knyttet til oppdraget
  • Å utarbeide et tilbud med utgangspunkt i våre sjekklister.