TrønderEnergi

TrønderEnergi valgte Europe AS med Helge Gundersen i spissen, da konsernet vedtok å flytte fra 4 forskjellige lokasjoner, til et nytt midlertidig hovedkontor i Trondheim.Oppdraget inneholdt demontering/montering og transport av alt utstyr 250 ansatte har og bruker til daglig. Europe AS utførte  arbeidet til avtalt tid, og viste at de har stor kompetanse på de utfordringer en slik flytting medfører. Alle kontorplasser og møterom var klargjort til bruk i henhold til tidsplanen. Dette er et samarbeid som vi i ettertid ser har vært en suksessfaktor for “Prosjekt mellomflytting” i TrønderEnergi.