Prosjektledelse – Gjennomføring

 • For a gjennomføringen av et prosjekt skal gå smertefritt er det viktig at vår prosjektleder i samarbeid med kunde gjennomfører en behovsanalyse og utarbeider en fremdriftsplan på et tidlig tidspunkt.
 • De fleste virksomheter har ikke egne ressurser med kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å gjennomføre slike prosesser.
 • Europe AS tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjektet, samt ivareta at kunden får gjennomført dette innen den tidsfristen og kostnadsramme som er avtalt for prosjektet.
 • Prosjektledelse er et kompetanseområde for Europe AS og vi har lang erfaring innen området.
 • Gjennomføringen utføres av mannskap med høy kompetanse og lang erfaring. Biler, verktøy, håndteringsutstyr, osv. er nøye tilpasset til hver enkelt prosess.

Prosjektledelse – Planlegging

 • Avklarer rollefordeling og ansvarsfordeling med kunde.
 • Innhenter nødvendig informasjon fra alle involverte: Kunde, byggeier, renhold, kantine, parkeringsetat, heisleverandør, etc.
 • Utarbeider framdriftsplan i samarbeid med kunde, og samordner denne med øvrige aktører på bygget. Bestemmer milepæler og avropsdato.
 • Fremskaffer nødvendige underlag, i form av tegninger og instrukser.
 • Utarbeider pakkeinstruks til ansatte i samarbeid med kunde.
 • Kartlegger behov for flyttekartonger, merkesystem, emballasje og tepper.
 • Avklarer forhold rundt vakthold, sikkerhet og identifisering.
 • Lager en plan for eventuell lagring av inventar.
 • Foretar befaring på stedet i god tid før prosjektstart.
 • Transportveier, mottaksarealer og heiser kontrolleres.
 • Eventuelle skader på bygg registreres før oppstart.
 • Utarbeider prosedyre og prosjektplan for gjennomføring av prosjekt i samarbeid med kunde.