Gjenbruk av inventar

  • Salg av inventar til annen virksomhet
  • Salg av inventar til brukthandel
  • Salg av inventar til ansatte
  • Donasjon til ansatte og veldedige organisasjoner
  • Demontering, kildesortering og deponering på avfallsdeponi for resirkulering