Kabling av arbeidsplasser

  • Europe AS leverer komplette pakker med kabling for arbeidsbord til fast pris, ferdig montert. Disse inkluderer 220V, nettkabel og evt. USB.
  • Pakkene kan varieres ut fra kundens behov, både med hensyn til antall uttak, og om disse monteres over og under bordplate.
  • Dette gir en økonomisk gevinst og er en meget ryddig måte å forsyne arbeidsplassen med data og strøm.
  • Produktene vi bruker er dimensjonert iht. FEU (forskrift om elektrisk utstyr), og vil selvfølgelig bli godkjent ved eventuell kontroll fra El-tilsynet.