Miljø og Resirkulering

  • Europe AS har fokus på å skåne miljøet i størst mulig grad under utførelsen av våre tjenester. Vårt fremste mål i denne prosessen er å optimalisere mulighetene for gjenbruk + resirkulering av avfallet.
  • Vi praktiserer grønn avfallssortering og vi demonterer og kildesorterer alt inventar ved avhendingsprosjekter.
  • Etter oppdragets slutt leverer vi et Miljøregnskap som viser fordelingen av avfallet som er deponert med vekt og fraksjoner
  • Vi lever i henhold til våre egne prinsipper og våre egne kontorer er kun innredet med brukt inventar. Europe AS er Miljøfyrtårn