Miljøfyrtårn

  • Europe AS er sertifisert som Miljøfyrtårn
  • Målet er å synliggjøre at vi tar ansvar for miljøet og at vi ønsker å være en foregangsbedrift innen miljøansvar.
  • Miljøfyrtårnsertifisering er godkjent på bakgrunn av en miljøanalyse hvor virksomheten er vurdert i forhold til fastsatte bransjekrav.
  • Ordningen setter krav til systematisk arbeid gjennom årlige miljøhandlingsplaner og resertifisering hvert tredje år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *