Prosjektledelse – Gjennomføring

 • For a gjennomføringen av et prosjekt skal gå smertefritt er det viktig at vår prosjektleder i samarbeid med kunde gjennomfører en behovsanalyse og utarbeider en fremdriftsplan på et tidlig tidspunkt.
 • De fleste virksomheter har ikke egne ressurser med kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å gjennomføre slike prosesser.
 • Europe AS tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjektet, samt ivareta at kunden får gjennomført dette innen den tidsfristen og kostnadsramme som er avtalt for prosjektet.
 • Prosjektledelse er et kompetanseområde for Europe AS og vi har lang erfaring innen området.
 • Gjennomføringen utføres av mannskap med høy kompetanse og lang erfaring. Biler, verktøy, håndteringsutstyr, osv. er nøye tilpasset til hver enkelt prosess.

Prosjektledelse – Planlegging

 • Avklarer rollefordeling og ansvarsfordeling med kunde.
 • Innhenter nødvendig informasjon fra alle involverte: Kunde, byggeier, renhold, kantine, parkeringsetat, heisleverandør, etc.
 • Utarbeider framdriftsplan i samarbeid med kunde, og samordner denne med øvrige aktører på bygget. Bestemmer milepæler og avropsdato.
 • Fremskaffer nødvendige underlag, i form av tegninger og instrukser.
 • Utarbeider pakkeinstruks til ansatte i samarbeid med kunde.
 • Kartlegger behov for flyttekartonger, merkesystem, emballasje og tepper.
 • Avklarer forhold rundt vakthold, sikkerhet og identifisering.
 • Lager en plan for eventuell lagring av inventar.
 • Foretar befaring på stedet i god tid før prosjektstart.
 • Transportveier, mottaksarealer og heiser kontrolleres.
 • Eventuelle skader på bygg registreres før oppstart.
 • Utarbeider prosedyre og prosjektplan for gjennomføring av prosjekt i samarbeid med kunde.

Europe AS fikk i oppdrag å samlokalisere NAV’s kontorer i Tromsø

NAV-570x380Europe AS fikk i oppdrag å samlokalisere NAV’s kontorer i Tromsø, dette uttalte simulazione forex gratis. full hookup rv sites in colorado. http://weki.com.np/?timer=forex-personalizzato-on-line&49d=d6. fare soldi online con opzioni Oddrun Johansen, Avdelingsdirektør, NAV Troms etter oppdraget var utført:

“NAV Troms flyttet 5 enheter med totalt 190 ansatte fra tre forskjellige lokasjoner til et felles kontorlokale i Tromsø. Flyttingen foregikk i to runder – den første fra 10. til 12. desember 2015 og den andre fra 6. til 8. januar 2016. Den første runden omfattet 2/3 av det totale flyttelasset.

Flyttingen ble utført av flytte- og transportselskapet Europe AS. Flyttegodset omfattet skrivebord (hev/senk), skap, reoler, stoler, kontormaskiner, IKT-utstyr, AV-utstyr og møbler til møterom mv. Arbeidet inkluderte både demontering, flytting og opp montering i nye lokaler. Undertegnede planla flyttingen sammen med Europes representanter Helge Gundersen og Lars Wermskog. Både planleggingen og gjennomføringen av flytteoppdraget ble utført på en utmerket måte. Gundersen og http://palsambleu.fr/?dimyrewsy=site-de-rencontre-gratuit-60&2b0=8f Wermskog ledet også flyttemanskapene gjennom dagene. Spesielt vil jeg guadagnare cn il trading berømme evnen til samarbeid og kommunikasjon i hektisk flyttesjau med mange involverte fra vår side.

Den praktiske jobben ble utført premier flirt entre filles effektivt med http://podzamcze-dobczyce.pl/onas_dlaczegomy.html velfungerende logistikk. Tastylia for sale Jeg kan anbefale firmaet for lignende oppdrag.”