Prosjektledelse – Gjennomføring

 • For a gjennomføringen av et prosjekt skal gå smertefritt er det viktig at vår prosjektleder i samarbeid med kunde gjennomfører en behovsanalyse og utarbeider en fremdriftsplan på et tidlig tidspunkt.
 • De fleste virksomheter har ikke egne ressurser med kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å gjennomføre slike prosesser.
 • Europe AS tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjektet, samt ivareta at kunden får gjennomført dette innen den tidsfristen og kostnadsramme som er avtalt for prosjektet.
 • Prosjektledelse er et kompetanseområde for Europe AS og vi har lang erfaring innen området.
 • Gjennomføringen utføres av mannskap med høy kompetanse og lang erfaring. Biler, verktøy, håndteringsutstyr, osv. er nøye tilpasset til hver enkelt prosess.

Prosjektledelse – Planlegging

 • Avklarer rollefordeling og ansvarsfordeling med kunde.
 • Innhenter nødvendig informasjon fra alle involverte: Kunde, byggeier, renhold, kantine, parkeringsetat, heisleverandør, etc.
 • Utarbeider framdriftsplan i samarbeid med kunde, og samordner denne med øvrige aktører på bygget. Bestemmer milepæler og avropsdato.
 • Fremskaffer nødvendige underlag, i form av tegninger og instrukser.
 • Utarbeider pakkeinstruks til ansatte i samarbeid med kunde.
 • Kartlegger behov for flyttekartonger, merkesystem, emballasje og tepper.
 • Avklarer forhold rundt vakthold, sikkerhet og identifisering.
 • Lager en plan for eventuell lagring av inventar.
 • Foretar befaring på stedet i god tid før prosjektstart.
 • Transportveier, mottaksarealer og heiser kontrolleres.
 • Eventuelle skader på bygg registreres før oppstart.
 • Utarbeider prosedyre og prosjektplan for gjennomføring av prosjekt i samarbeid med kunde.

Europe AS fikk i oppdrag å samlokalisere NAV’s kontorer i Tromsø

NAV-570x380Europe AS fikk i oppdrag å samlokalisere NAV’s kontorer i Tromsø, dette uttalte Oddrun Johansen, Avdelingsdirektør, NAV Troms etter oppdraget var utført:

“NAV Troms flyttet 5 enheter med totalt 190 ansatte fra tre forskjellige lokasjoner til et felles kontorlokale i Tromsø. Flyttingen foregikk i to runder – den første fra 10. til 12. desember 2015 og den andre fra 6. til 8. januar 2016. Den første runden omfattet 2/3 av det totale flyttelasset.

Flyttingen ble utført av flytte- og transportselskapet Europe AS. Flyttegodset omfattet skrivebord (hev/senk), skap, reoler, stoler, kontormaskiner, IKT-utstyr, AV-utstyr og møbler til møterom mv. Arbeidet inkluderte både demontering, flytting og opp montering i nye lokaler. Undertegnede planla flyttingen sammen med Europes representanter Helge Gundersen og Lars Wermskog. Både planleggingen og gjennomføringen av flytteoppdraget ble utført på en utmerket måte. Gundersen og Wermskog ledet også flyttemanskapene gjennom dagene. Spesielt vil jeg berømme evnen til samarbeid og kommunikasjon i hektisk flyttesjau med mange involverte fra vår side.

Den praktiske jobben ble utført effektivt med velfungerende logistikk. Jeg kan anbefale firmaet for lignende oppdrag.”