Prosjektledelse – Evaluering

  • Sluttrapport utarbeides
  • Miljørapport utarbeides
  • Rapporten blir utarbeidet så spesifikk som kunden ønsker og alle prosesser avsluttes med en ferdigbefaring og møte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *