Prosjektledelse – Gjennomføring

  • For a gjennomføringen av et prosjekt skal gå smertefritt er det viktig at vår prosjektleder i samarbeid med kunde gjennomfører en behovsanalyse og utarbeider en fremdriftsplan på et tidlig tidspunkt.
  • De fleste virksomheter har ikke egne ressurser med kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å gjennomføre slike prosesser.
  • Europe AS tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjektet, samt ivareta at kunden får gjennomført dette innen den tidsfristen og kostnadsramme som er avtalt for prosjektet.
  • Prosjektledelse er et kompetanseområde for Europe AS og vi har lang erfaring innen området.
  • Gjennomføringen utføres av mannskap med høy kompetanse og lang erfaring. Biler, verktøy, håndteringsutstyr, osv. er nøye tilpasset til hver enkelt prosess.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *