Relokalisering

watch Europe AS har lang erfaring med bransjen og med disse og tilsvarende typer jobber, hvilket har gitt ansatte erfaring hvordan ting skal gjøres på best mulig måte. Når flere i tillegg har kompetanse på relokalisering av kontor og arbeidsplasser, flytting, demontering og remontering, og ikke minst våre ansattes tanker om miljø og gjenbruk, gir dette oss en formidabel styrke. Noe som våre kunder drar nytte av både tidsmessig og for ikke å snakke om det økonomiske aspektet ved slike milepeler.