Resirkulering

HVORFOR SKAL VI RESIRKULERE AVFALL?

  • Fordi resirkulering er et ansvarsfullt og bærekraftig alternativ.
  • Fordi det begrenser belastningen på miljøet
  • Brukte møbler får et nytt liv
  • Veldedige organisasjoner nyter godt av inventar som ellers ville blitt kastet
  • Selskapet får et positiv rennommè
  • Inntekt på salg av brukte møbler og reduserte avfallskostnader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *