Tilbakestilling av lokaler

  • Hvordan skal lokaler tilbakestilles?
  • Avklaring med kunde/utleier
  • Tilbud/budsjett for prosess
  • Lokaler avvikles og tilbakestilles iht. kundens krav
  • Sluttbefaring og evaluering